Stichting Martinus Pannerden

DONEREN VOOR STICHTING MARTINUS PANNERDEN

Om onze mooi doelen te kunnen realiseren hebben we uw financiële steun nodig. Lees meer over het doneren aan onze stichting op deze pagina.

Waarom uw donatie?

Net als iedere andere stichting voor goede doelen is ook onze stichting Martinus Pannerden afhankelijk van donaties. Donaties van particulieren of donaties van bedrijven of instellingen.

Met uw donatie wordt het mogelijk om een aantal activiteiten per jaar te kunnen organiseren. Activiteiten die allemaal gericht zijn op en georganiseerd worden voor de Pannerdense gemeenschap.

Op deze manier proberen we een bijdrage te leveren op zowel het geestelijke, sociaal-maatschappelijke en culterele vlak.

Op dit moment organiseren we voor het jaar 2022 een viertal activiteiten zoals de gebedsbijeenkomst voor de Kermis. De traditionele opening voor de schuttersfeesten van Claudius Civilus. Later komen daar nog Allerzielen, Sint Maarten en Kerstmis.

Voor 2023 gaan we bekijken of we het aantal activiteiten kunnen uitbreiden.

Maar de organisatie en de vaste lasten voor het gebruik van het gebouw moeten we o.a. betalen vanuit uw gulle gift. En daarom is uw gift zo belangrijk voor ons als stichting.

Heeft u een warm hart voor onze Stichting Martinus Pannerden, de Martinuskerk en vindt u het ook belangrijk dat een aantal belangrijke vieringen blijven bestaan?

Dat daarnaast in de toekomst in onze kerk ook nog andere bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij ook wordt gedacht aan sociaal-maatschappelijke activiteiten?

Dat we ook op het culturele vlak een aantal activiteiten kunnen gaan organiseren?

Doneer dan een geheel vrijwillige bijdrage

U kunt uw bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer: NL78 RABO 0311894488 T.N.V. Stichting Martinus Pannerden.

Namens Stichting Martinus Pannerden

BEDANKT